Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vám chceme pomôcť v tom, aby ste nemuseli osobne navštevovať Vašich účtovníkov a Vám, účtovníkom, chceme ponúknuť nástroj, pomocou ktorého budete môcť komunikovať so svojimi klientmi.

Ponúkame preto možnosť využívania nášho nástroja na elektronické odovzdávanie  účtovných dokladov medzi podnikateľmi a účtovníkmi až na 4 mesiace zdarma (1 mesiac je zdarma štandardne, pridávame ďalšie 3 mesiace). Nebude tak nutné osobné stretávanie na odovzdanie dokladov, inštrukcie môžete pripísať priamo k jednotlivým dokladom a účtovníci môžu komunikovať s klientom tiež priamo cez portál Účto+ a bude tak zachovaná história komunikácie pre neskoršie využitie.

Veríme, že aj týmto prispejeme k rýchlejšej normalizácii života účtovníkov aj ich klientov.

Váš team Účto+Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Storage

FREE

Neobmedzená fakturácia bez akýchkoľvek obmedzení

Vystavovanie faktúr

Prehľadný dashboard 

Adresár kontaktov

História činností nad dokladmi

Prístup pre účtovníka


€ 0,00

SMALL

Základná evidencia firmy

Všetko z balíku FREE

Prijaté faktúry

Elektronický archív skenov všetkých typov účtovných dokladov

Párovanie bankových výpisov

Exporty do účtovníctva

10 sub uživateľov

4,17mesačne

pri ročnom predplatnom v hodnote 50€

BIG

Rozšírená evidencia firmy

Všetko z balíku SMALL

Vytváranie platobných príkazov

Kniha jázd

API

Archív odoslaných dokumentov inštitúciám

20 sub uživateľov

8,333mesačne

pri ročnom predplatnom v hodnote 100€

ENTERPRISE

 Kompletná evidencia firmy 

Všetko z balíku BIG

Správa a archivácia zmlúv

Automatizácia procesov30 sub uživateľov

25,00mesačne

pri ročnom predplatnom v hodnote 300€

So zvýhodneným ročným predplatným získate prístup až na 2 mesiace ZDARMA.
Ceny v cenníku sú uvedené pri ročnom predplatnom bez DPH.
Najkratšia možná dĺžka predplatného je 1 mesiac.
Balík FREE môžete využívať neobmedzene dlhú dobu.


Vystavovanie faktúr

Prehľadný dashboard s kompletným prehľadom firmy

Neobmedzený adresár

História činností nad dokladmi

Evidencia prijatých faktúr

Párovanie bankových výpisov

Úlohy

Exporty do účtovníctva

Tech. support cez email

Vytváranie platobných príkazov

Kniha jázd

API

Archív odoslaných dokumentov inštitúciám

Správa a archivácia zmlúv

Automatizácia procesov


Spoločnosť

Sub uživatelia

Prístup pre účtovníka

Priestor pre naskenované dokumenty


Sub uživateia +30ks

Navýšenie priestoru o +5GB

Free


1ks

0ks

0GB  

small

Reak. čas: 72h

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 5,00

€ 10,00


1ks

10ks

1GB  


€ 2,00

€ 5,00

big

Reak. čas: 48h

€ 5,00

€ 10,00


1ks

20ks

2GB  


€ 2,00

€ 5,00

ENTERPRISE

Reak. čas: 24h


1ks

30ks

10GB  


€ 2,00

€ 5,00

Páči sa Vám náš systém, ale máte bežiace predplatné na inom portále a nechcete prísť o svoje peniaze?
SUPER! Máme pre Vás riešenie – špeciálny balík Konkurenčný UPGRADE!

Predplaťte si ktorýkoľvek náš balík na 1 rok a my Vám pridáme po prepočte toľko mesiacov zdarma, koľko ste nestihli vyčerpať vo Vašom aktuálnom predplatnom*

* Zašlite nám faktúru z Vášho terajšieho predplatného spolu s bankovým výpisom, ktorý dokazuje úhradu predmetnej faktúry a my Vám po validácií predĺžime predplatné o príslušný počet mesiacov zaokrúhlený na celé mesiace smerom nahor.