28 januára, 2024

Súvaha a výsledovka

Pre zjednodušenie odovzdávania informácií od účtovníkov ku klientom sme pripravili dve najčastejšie používané prehľadové zostavy, ktoré vypovedajú o stave spoločnosti – a to súvaha a výsledovka. […]
28 januára, 2024

Správa vozového parku

Pre spoločnosti, ktoré prevádzkujú viacero vozidiel, pridávame možnosť pridať do detailu každého vozidla dátumy exspirácií poistného, STK, EK, diaľničných známok pre rôzne krajiny, ako aj možnosť […]
28 januára, 2024

Notifikácie z Účto+

Vďaka novým notifikáciám vám už neujde žiadna dôležitá udalosť. Prepracované notifikácie ocenia nielen podnikatelia, ale aj ich účtovníci, ktorí môžu napr. dostať notifikáciu, keď klient nahrá […]
28 januára, 2024

Novinky vo verzii 1.14

Upgrade: Evidencia vozového parku Pre spoločnosti, ktoré prevádzkujú viacero vozidiel, pridávame možnosť pridať do detailu každého vozidla dátumy exspirácií poistného, STK, EK, diaľničných známok pre rôzne […]
8 novembra, 2023

Digitálny archív účtovníctva a prepojenie na účtovný software

Účtovníctvo v papierovej podobe a digitálne účtovníctvo Váš digitálny archív účtovníctva bude kompletný a dostačujúci aj pre prípadné kontroly z finančnej správy vtedy, ak budú pri jednotlivých dokumentoch (faktúry, bločky, zmluvy,…) […]
5 júla, 2023

QR kódy na faktúrach

Vedeli ste, že QR kód na platbu, ktorý sa nachádza na našich faktúrach nie je len jeden? Záleží nám na tom, aby aj vaši klienti, ktorým […]
12 júna, 2023

Práca s dokumentami v Účto+ (Časť 3/3)

Predchádzajúcich častiach nášho seriálu „Práca s dokumentami“ sme sa venovali spôsobom, ako môžete nahrávať dokumenty do Účto+ a čo s nimi potom. Teraz si povieme ako […]
12 júna, 2023

Práca s dokumentami v Účto+ (Časť 2/3)

V predchádzajúcej časti nášho seriálu „Práca s dokumentami“ sme sa venovali spôsobom ako môžete nahrávať dokumenty do Účto+. Teraz si povieme čo s nimi keď už […]
12 júna, 2023

Práca s dokumentami v Účto+ (Časť 1/3)

V prvej časti nášho seriálu o práci s dokumentami v Účto+ sa budeme venovať spôsobom akými vlastne do Účto+ vaše scany/fotky/pdf-ká dostanete. Nahrávanie dokladov Doklady do […]
Prihlásenie