Nájdete tu novinky, ktoré sme pre Vás pripravili pre zjednodušenie Vášho podnikania a zjednodušenie práce. Komunikujte v Vašim účtovníkom jednoducho a efektívne. Zistite, aké možnosti Vám Účto+ ponúka.

Novinky vo verzii 1.4

Novinky Verejný zoznam registrovaných Účtovných spoločností Preklad to Čestiny Upomienky Zdieľanie dokumentov mimo spoločnosti   Vylepšenia Filter na tabulkách Možnosť výberu zľavy na % alebo Hodnotu Lepšie zobrazenie súm na faktúre [UCT-654] - Nastavenia sadzieb DPH [UCT-607] - Import súborov ISDOC / ISDOCX [UCT-608] - Export súborov ISDOC / ISDOCX [UCT-643] - Automatické nastavenie 'Prenesenie Daň. Povinnosti' keď je spoložnosť zo zahraničia   Opravy [UCT-4] - export prijatych fa do omegy nefunguje [UCT-50] - nefunguje export sepa [UCT-427] - sipky na prepinanie faktrur [UCT-433] - UCTOPLUS-SK-HY [UCT-439] - ak som v bankovom vypise na strane kde su vsetky doklady spracovane a zapne filter na nespracovane, nevyfiltruje sa nic napriek tomu ze take doklady existuju [UCT-583] - CHYBA VO VÝPOČTE PRI [...]

Od |2020-08-06T13:54:39+02:0006.08.2020|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 1.3

Posledné mesiace sme sa v Účto+ sústredili na pridávanie množstva nových funkcií. Dnes spustili novú verziu 1.3 kde sme pridali dlho očakávanú funkciu TXT exportu pre Omegu. Rozšírenie podpory pre účtovné programy Od dnes je možné exportovať zálohové faktúry, daňové doklady k prijatým platbám aj vystavené faktúry pre 3 najrozšírenejšie účtovné programy používané na slovensku a to: Omega, Pohoda, Money S3. V prípade, že na Účto+ prechádzate a máte vystavené faktúry v jednom z týchto programov, je možné ich do Účto+ naimportovať exportom z účtovníctva. Pri Money S3 a Pohoda sú podporované XML súbory a pri Omega je to TXT formát. Rovnako môžete importovať aj celý adresár z účtovníctva. Tu však nekončíme a postupne pripravujeme podporu aj pre ďalšie účtovné [...]

Od |2020-05-09T20:52:36+02:0023.04.2020|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 1.2.1

Novinky Možnosť náhľadu pre: Účtovná závierka podnikateľov v PÚ - malá a veľká účtovná jednotka (účinná od 31.12.2014) Možnosť náhľadu pre: Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (účinná od 31.12.2014) Náhľad a možnosť platby pre: Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2019 (platné od 1.1.2020) Náhľad a možnosť platby pre: Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2019 (platné od 1.1.2020) Náhľad a možnosť platby pre: Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2020)   Vylepšenia Vylepšili sme pre Vás dashboard, skrášlili sme grafy a teraz si môžete prispôsobiť dashboard viac podľa seba.   Opravy Nefungujúce obnovenie dokumentov z koša Nahraté súbory sa v niektorých prípadok nezobrazovali v správnom zozname

Od |2020-01-20T00:25:47+01:0020.01.2020|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 1.2.0

Vo verzii 1.2.0 sme pre Vás pripravili množstvo nových funkcií a vylepšení. Novinky Rozšírené práva subužívateľov: Jednotlivým užívateľom môžete priraďovať detailnejšie práva. Odteraz môžete dať svojim kolegom práva tak, aby nevideli celú sekciu, aby videli obsah, ale nemohli ho upravovať, alebo plné práva. Účtovné spoločnosti: Pre účtovné spoločnosti sme pripravili možnosť vytvoriť si vlastný profil s informáciami o spoločnosti. Takýto profil môže v prípade malých účtovníkov-živnostníkov nahradiť ich webovú stránku. Takýto profil je aktuálne bezplatný. Firmy používajúce Účto+ si môžu jednoducho priradiť účtovnú spoločnosť zo zoznamu registrovaných účtovných spoločností. Účtovná spoločnosť bude vrátane jej zamestnancov napárovaná na firmu klienta a môže začať ihneď pracovať. V prípade, že sa podnikateľ rozhodne zmeniť účtovnú spoločnosť, neprichádza o dáta a nová účtovná spoločnosť [...]

Od |2020-01-02T09:06:38+01:0002.01.2020|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 1.0.1

Novinky Možnosť nahrať eDane xml pre Daň z motorových vozidiel do iných dokumentov a vygenerovať platobný príkaz alebo zaplatiť Pri nahrávaní PDF do prijatých faktúr sa snažíme čítať QR-Kód ak je na Faktúre pre lepšiu nápovedu údajov na faktúre.   Vylepšenia Vylepšenia Knihy jázd a oprava problémov pri vytvárani jázd a rekonštrukcii jázd Emaily s vystavenýcmi faktúrami sú odosielané, ako skupinový email namiesto jednotlivých samostatných emailov. Vylepšená dokumentácia API + príprava na API v2.0 s možnosťou nahrávania aj ostatných dokumentov.   Opravy UCTOPLUS-SK-6X - Pre spoločnosti s jedným vozidlom sa nedala pridať jazda UCTOPLUS-SK-6S - Zoraďovanie faktúr podľa platieb UCTOPLUS-SK-6C - Zasielanie Notifikačných emailov skončilo chybou UCTOPLUS-SK-64 - Nefunkčné zoraďovanie v knihe tankovaní UCTOPLUS-SK-70 - Nedostupné Google Maps pri rekonštrukcii [...]

Od |2019-02-03T23:43:26+01:0003.02.2019|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 1.0.0

Novinky Pokladňa Prílohy pridávané výberom Widget na dashboarde so sumárom Hotovosti z pokladne Vytváranie Bankových účtov vo Financiách Manuálne vytváranie Bankových záznamov História prihlásení a aktívnych zariadení - rovnako aj možnosť odhlásiť sa vzdialene z iného zariadenia Prepojenie na API Notifikovanie o novom prihlásení sa do Účto+ Notifikácie o nových nahratých dokumentoch   Vylepšenia Platobné príkazy Kopírovanie kódu do Authentifikátoru Zmena vytvárania Príjmového/Výdavkového dokladu Automatické zobrazenie výberu hotovosti(SEPA XML) v pokladni(Hotovosť) Párovanie platieb priamo zo zoznamu pohybov v pokladni Zobrazenie predchádzajúceho obdobia na Widgete v Dashboarde Hromadné označenie dokumentov za Spracované / Zamknuté   Opravy Oprava chyby pri vytváraní spoločnosti Odhlásenie sa z Chat Notification Emailov Zobrazovanie Informácii o adresátovi zo SEPA XML pri platbe kartou

Od |2019-01-27T12:25:55+01:0026.01.2019|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 0.9.9.1 – Hotfix

Vylepšenia Možnosť pridať skratky na obľúbené položky v menu na Dashboard Opravy Oprava vzhľadu faktúry Oprava rekonštrukcie jázd pri použití všetkých klientov Import bankových výpisov pri opakovaných platbách Číslovanie záznamov v bankových výpisoch

Od |2018-12-17T22:20:22+01:0017.12.2018|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 0.9.9

Novinky Export do/z programu Pohoda Zasielanie notifikačných emailov generovanie náhľadov z importovaných vystavených faktúr z účtovných programov Nastavenie predkontácii pri exportovaní do účtovnych programov.   Vylepšenia Povinné telefónne číslo v pri aktivácii dvojfaktorového overovania v prípade straty kľúča Možnosť vymazať vystavené faktúry po stornovaní Uloženie záznamu o odoslaní faktúry emailom   Opravy Chyba pri zobrazení nových správ v Chate Chyba pri identifikácii dokumentov v Chate Opravenie vyúčtovania v angličtine posielanie faktúr emailom z vlastného SMTP

Od |2018-12-05T00:03:33+01:0004.12.2018|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 0.9.8

Novinky Možnosť nastavenia SMTP pre posielanie faktúr z Účto+ Možnosť exportu do XLSX Pridanie sprievodcu pre nových užívateľov s pomôckami Možnosť importu niektorých dokumentov z Finančnej správy Možnosť stiahnuť všetky dokumenty pre firmu   Vylepšenia Vylepšený dashboard Automatické číslovanie dokumentov interným číslom Možnosť písať poznámky na faktúru pomocou Markdown Možnosť odpovedať na email z chatu Vylepšenie TAG-ov (Implementované: Zákazka, Činnosť, Stredisko)   Opravy Vytváranie pokladničného dokladu   Prevádzka Zmena architektúry servera pre zlepšenie rýchlosti

Od |2018-11-26T22:17:53+01:0016.11.2018|Účto+ Novinky|