Nájdete tu novinky, ktoré sme pre Vás pripravili pre zjednodušenie Vášho podnikania a zjednodušenie práce. Komunikujte v Vašim účtovníkom jednoducho a efektívne. Zistite, aké možnosti Vám Účto+ ponúka.

Novinky vo verzii 1.2.1

Novinky Možnosť náhľadu pre: Účtovná závierka podnikateľov v PÚ - malá a veľká účtovná jednotka (účinná od 31.12.2014) Možnosť náhľadu pre: Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (účinná od 31.12.2014) Náhľad a možnosť platby pre: Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2019 (platné od 1.1.2020) Náhľad a možnosť platby pre: Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2019 (platné od 1.1.2020) Náhľad a možnosť platby pre: Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2020)   Vylepšenia Vylepšili sme pre Vás dashboard, skrášlili sme grafy a teraz si môžete prispôsobiť dashboard viac podľa seba.   Opravy Nefungujúce obnovenie dokumentov z koša Nahraté súbory sa v niektorých prípadok nezobrazovali v správnom zozname

Od |2020-01-20T00:25:47+01:0020.01.2020|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 1.2.0

Vo verzii 1.2.0 sme pre Vás pripravili množstvo nových funkcií a vylepšení. Novinky Rozšírené práva subužívateľov: Jednotlivým užívateľom môžete priraďovať detailnejšie práva. Odteraz môžete dať svojim kolegom práva tak, aby nevideli celú sekciu, aby videli obsah, ale nemohli ho upravovať, alebo plné práva. Účtovné spoločnosti: Pre účtovné spoločnosti sme pripravili možnosť vytvoriť si vlastný profil s informáciami o spoločnosti. Takýto profil môže v prípade malých účtovníkov-živnostníkov nahradiť ich webovú stránku. Takýto profil je aktuálne bezplatný. Firmy používajúce Účto+ si môžu jednoducho priradiť účtovnú spoločnosť zo zoznamu registrovaných účtovných spoločností. Účtovná spoločnosť bude vrátane jej zamestnancov napárovaná na firmu klienta a môže začať ihneď pracovať. V prípade, že sa podnikateľ rozhodne zmeniť účtovnú spoločnosť, neprichádza o dáta a nová účtovná spoločnosť [...]

Od |2020-01-02T09:06:38+01:0002.01.2020|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 1.0.1

Novinky Možnosť nahrať eDane xml pre Daň z motorových vozidiel do iných dokumentov a vygenerovať platobný príkaz alebo zaplatiť Pri nahrávaní PDF do prijatých faktúr sa snažíme čítať QR-Kód ak je na Faktúre pre lepšiu nápovedu údajov na faktúre.   Vylepšenia Vylepšenia Knihy jázd a oprava problémov pri vytvárani jázd a rekonštrukcii jázd Emaily s vystavenýcmi faktúrami sú odosielané, ako skupinový email namiesto jednotlivých samostatných emailov. Vylepšená dokumentácia API + príprava na API v2.0 s možnosťou nahrávania aj ostatných dokumentov.   Opravy UCTOPLUS-SK-6X - Pre spoločnosti s jedným vozidlom sa nedala pridať jazda UCTOPLUS-SK-6S - Zoraďovanie faktúr podľa platieb UCTOPLUS-SK-6C - Zasielanie Notifikačných emailov skončilo chybou UCTOPLUS-SK-64 - Nefunkčné zoraďovanie v knihe tankovaní UCTOPLUS-SK-70 - Nedostupné Google Maps pri rekonštrukcii [...]

Od |2019-02-03T23:43:26+01:0003.02.2019|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 1.0.0

Novinky Pokladňa Prílohy pridávané výberom Widget na dashboarde so sumárom Hotovosti z pokladne Vytváranie Bankových účtov vo Financiách Manuálne vytváranie Bankových záznamov História prihlásení a aktívnych zariadení - rovnako aj možnosť odhlásiť sa vzdialene z iného zariadenia Prepojenie na API Notifikovanie o novom prihlásení sa do Účto+ Notifikácie o nových nahratých dokumentoch   Vylepšenia Platobné príkazy Kopírovanie kódu do Authentifikátoru Zmena vytvárania Príjmového/Výdavkového dokladu Automatické zobrazenie výberu hotovosti(SEPA XML) v pokladni(Hotovosť) Párovanie platieb priamo zo zoznamu pohybov v pokladni Zobrazenie predchádzajúceho obdobia na Widgete v Dashboarde Hromadné označenie dokumentov za Spracované / Zamknuté   Opravy Oprava chyby pri vytváraní spoločnosti Odhlásenie sa z Chat Notification Emailov Zobrazovanie Informácii o adresátovi zo SEPA XML pri platbe kartou

Od |2019-01-27T12:25:55+01:0026.01.2019|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 0.9.9.1 – Hotfix

Vylepšenia Možnosť pridať skratky na obľúbené položky v menu na Dashboard Opravy Oprava vzhľadu faktúry Oprava rekonštrukcie jázd pri použití všetkých klientov Import bankových výpisov pri opakovaných platbách Číslovanie záznamov v bankových výpisoch

Od |2018-12-17T22:20:22+01:0017.12.2018|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 0.9.9

Novinky Export do/z programu Pohoda Zasielanie notifikačných emailov generovanie náhľadov z importovaných vystavených faktúr z účtovných programov Nastavenie predkontácii pri exportovaní do účtovnych programov.   Vylepšenia Povinné telefónne číslo v pri aktivácii dvojfaktorového overovania v prípade straty kľúča Možnosť vymazať vystavené faktúry po stornovaní Uloženie záznamu o odoslaní faktúry emailom   Opravy Chyba pri zobrazení nových správ v Chate Chyba pri identifikácii dokumentov v Chate Opravenie vyúčtovania v angličtine posielanie faktúr emailom z vlastného SMTP

Od |2018-12-05T00:03:33+01:0004.12.2018|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 0.9.8

Novinky Možnosť nastavenia SMTP pre posielanie faktúr z Účto+ Možnosť exportu do XLSX Pridanie sprievodcu pre nových užívateľov s pomôckami Možnosť importu niektorých dokumentov z Finančnej správy Možnosť stiahnuť všetky dokumenty pre firmu   Vylepšenia Vylepšený dashboard Automatické číslovanie dokumentov interným číslom Možnosť písať poznámky na faktúru pomocou Markdown Možnosť odpovedať na email z chatu Vylepšenie TAG-ov (Implementované: Zákazka, Činnosť, Stredisko)   Opravy Vytváranie pokladničného dokladu   Prevádzka Zmena architektúry servera pre zlepšenie rýchlosti

Od |2018-11-26T22:17:53+01:0016.11.2018|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 0.9.6

Novinky Náhľad dokumentu Finančnej správy v "Iných dokumentoch" Globálne vyhľadávanie Párovanie platieb na "Iné dokumenty" (pre možnosť párovať na DPH alebo splátkový kalendár, atď.) Párovanie záznamu z banky na vyúčtovanie služobnej cesty Možnosť importu CSV z PayPal Nastavenie dvojfaktorového overenia pre spoločnosť (všetci sub-užívatelia musia používať dvojfaktorové overovanie pre prístup k údajom) Možnosť vytvoriť nastavenie pre exporty prijatých/vydaných dokumentov   Vylepšenia Možnosť kontroly pred vytvorením SepaXML Automatické ukladanie príloh do SepaXML Zaplatené/spracované na náhľade dokumentu Pre účtovníka možnosť zaznačiť číslo ID dokladu z účtovníctva pre neskoršie spracovanie Zmena rozhrania pri editácii položky Sprehľadnenie bankových výpisov Prepínanie medzi zobrazením pre účtovníka a konateľa Exportovanie prijatých faktúr do Money S3   Opravy generovanie platobných príkazov do sepaXML Pri IBAN-e automaticky vyberie správnu [...]

Od |2018-11-26T22:18:38+01:0016.09.2018|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 0.9.5

Dobrý deň, prednedávnom sme pre Vás pripravili novú verziu 0.9.5, v ktorej sme upravili a pridali hneď niekoľko nových funkcií. Asi ste si už všimli nové rozloženie hlavného menu po prihlásení ale máme toho pre Vás o niečo viac. Nové menu sme mierne reorganizovali aby bolo prehľadnejšie a ľahšie sa používalo. Všetky dokumenty sme rozdelili do dvoch hlavných kategórií. Sú to "vystavené" a "prijaté". Ako názvy napovedajú, vo vystavených nájdete všetky dokumenty ktoré môže Vaša spoločnosť v Účto+ vystaviť. Partia sem vystavené faktúry, zálohové faktúry, dobropisy, cenové ponuky, dodacie listy, zápočty, príjmové pokladničné doklady, ale aj odsúhlasenie pohľadávok. Medzi prijaté dokumenty môžete nahrávať Vaše prijaté faktúry, pokladničné doklady a iné prijaté dokumenty.   Nový vzhľad pre vystavené faktúry Ďalšou veľkou [...]

Od |2018-12-04T22:04:22+01:0023.08.2018|Účto+ Novinky|