Faktúra

Nižšie nájdete náhľad faktúry vytvorenej v programe Účto+. Pri vytváraní vzhľadu faktúry sme sa snažili nájsť čo najprehľadnejší dizajn pre zobrazenie všekých dôležitých informácii. Naše faktúry obsahujú všetky potrebné náležitosti faktúry, ktoré vyžadujú slovenské ale aj medzinárodné predpisy.

Tiež sme sa zamerali na prehľadné zobrazenie platobných informácii spolu s QR kódom pre Pay by square platby.

Logo

 • Prezentuje Vašu firemnú značku

Typ a číslo dokumentu

 • Číslovanie faktúr by malo byť chronologické

 • Faktúry by mali ísť následne za sebou

 • Faktúra s číslom 2 nemôže byť vystavená skôr, ako faktúra s poradovým číslom 1, príklad: ,,Faktúra č. 2018005″ je piatou vystavenou faktúrou v roku 2018

Dodávateľ

 • Meno a priezvisko (názov firmy) komu/ktorej je tovar predávaný

 • Adresa bydliska (miesto podnikania)

 • IČO, DIČ, IČ DPH(VAT) ak ste platcom DPH

 • Číslo zápisu a označenie registra

Odberateľ

 • Meno a priezvisko (názov firmy) komu/ktorej je tovar predávaný

 • Adresa bydliska (miesto podnikania)

 • IČO, DIČ v prípade spoločnosti

 • IČ DPH(VAT) v prípade zahraničnej spoločnosti.

Dátumy

 • Dátum vystavenia

 • Dátum dodania / daňovej povinnosti

 • Dátum splatnosti

Platobné podmienky

 • Spôsob platby

 • Platboné údaje

 • Spôsob dodania

Fakturované položky

 • Názov položky / popis

 • Počet položiek

 • Cena položky

Sumár faktúry

 • Výsledná cena bez DPH / s DPH

 • Rozpis sadzieb DPH

 • Suma na zaplatenie

Registrujte sa zadarmo už teraz!

Registrovať

Pre nové spoločnosti sú všetky funkcie zadarmo na 30 dní.

Po skončení testovacej doby budú predplatné zmenené na „Free“ verziu s možnosťou zmeniť typ predplatného podľa aktuálneho cenníku

Cenník