Faktúra

Nižšie nájdete náhľad faktúry vytvorenej v programe Účto+. Pri vytváraní vzhľadu faktúry sme sa snažili nájsť čo najprehľadnejší dizajn pre zobrazenie všekých dôležitých informácii. Naše faktúry obsahujú všetky potrebné náležitosti faktúry, ktoré vyžadujú slovenské ale aj medzinárodné predpisy.

Tiež sme sa zamerali na prehľadné zobrazenie platobných informácii spolu s QR kódom pre Pay by square platby.

Logo

 • Prezentuje Vašu firemnú značku

Typ a číslo dokumentu

 • Číslovanie faktúr by malo byť chronologické

 • Faktúry by mali ísť následne za sebou

 • Faktúra s číslom 2 nemôže byť vystavená skôr, ako faktúra s poradovým číslom 1, príklad: ,,Faktúra č. 2018005″ je piatou vystavenou faktúrou v roku 2018

Dodávateľ

 • Meno a priezvisko (názov firmy) komu/ktorej je tovar predávaný

 • Adresa bydliska (miesto podnikania)

 • IČO, DIČ, IČ DPH(VAT) ak ste platcom DPH

 • Číslo zápisu a označenie registra

Odberateľ

 • Meno a priezvisko (názov firmy) komu/ktorej je tovar predávaný

 • Adresa bydliska (miesto podnikania)

 • IČO, DIČ v prípade spoločnosti

 • IČ DPH(VAT) v prípade zahraničnej spoločnosti.

Dátumy

 • Dátum vystavenia

 • Dátum dodania / daňovej povinnosti

 • Dátum splatnosti

Platobné podmienky

 • Spôsob platby

 • Platboné údaje

 • Spôsob dodania

Fakturované položky

 • Názov položky / popis

 • Počet položiek

 • Cena položky

Sumár faktúry

 • Výsledná cena bez DPH / s DPH

 • Rozpis sadzieb DPH

 • Suma na zaplatenie

Registrujte sa zadarmo už teraz!

Každá nová spoločnosť získava testovacie predplatné na 3 mesiace ZDARMA pretože Účto+ ponúka také veľké množsto funkcii, ktoré Vám uľahčia administratívu vo Vašej spoločnosti, že neveríme, že za jeden mesiac si stihnete všetky funkcie vyskúšať. Preto Vám dávame viac času aby ste si mohli všetko v kľude skúsiť.

Registrovať

Pre nové spoločnosti sú všetky funkcie zadarmo na 90 dní ( 3 mesiace ).

Účto+ ponúka také veľké množstvo možností, ktoré Vám zjednodušia administráciu v rámci Vašej spoločnosti, že sme sa rozhodli ponúkať testovacie predplatné na 3 mesiace.


Po skončení testovacej doby budú predplatné zmenené na „Free“ verziu s možnosťou zmeniť typ predplatného podľa aktuálneho
cenníku

Cenník