Novinky vo verzii 0.9.4

By |2018-11-26T22:19:31+00:0016.07.2018|Účto+ Novinky|

Novinky

 • Rekonštrukcia jázd v Knihe jázd
 • Zobrazenie zoznamu cestovných náhrad pri vytváraní vyúčtovania služobnej cesty
 • Nahrávanie súborov pomocou Gdrive, Dropbox, Onedrive
 • Nahrávanie ZIP súborov
 • Nové nahrávanie príloh
 • Párovanie platieb
 • Vytváranie šablón pre vystavené faktúry/DD/ZF/…

 

Vylepšenia

 • Vylepšenia pri vytváraní vyúčtovania služobnej cesty
 • Zobrazenie IČO a DIČ
 • Chat – zobrazenie detailu o dokumente
 • Chat – sprehľadnenie zoznamu správ, zobrazenie všetkých správ
 • Usporiadanie užívateľského menu
 • Zobrazenie príloh a označovanie ako spracované

 

Opravy

 • Oprava dátumu dodania na dodacom liste
 • Chat – prepínanie medzi firmami
 • Zmena meny na stránke pri prepnutí
 • XML export to MoneyS3