Novinky

 • Náhľad dokumentu Finančnej správy v „Iných dokumentoch“
 • Globálne vyhľadávanie
 • Párovanie platieb na „Iné dokumenty“ (pre možnosť párovať na DPH alebo splátkový kalendár, atď.)
 • Párovanie záznamu z banky na vyúčtovanie služobnej cesty
 • Možnosť importu CSV z PayPal
 • Nastavenie dvojfaktorového overenia pre spoločnosť (všetci sub-užívatelia musia používať dvojfaktorové overovanie pre prístup k údajom)
 • Možnosť vytvoriť nastavenie pre exporty prijatých/vydaných dokumentov

 

Vylepšenia

 • Možnosť kontroly pred vytvorením SepaXML
 • Automatické ukladanie príloh do SepaXML
 • Zaplatené/spracované na náhľade dokumentu
 • Pre účtovníka možnosť zaznačiť číslo ID dokladu z účtovníctva pre neskoršie spracovanie
 • Zmena rozhrania pri editácii položky
 • Sprehľadnenie bankových výpisov
 • Prepínanie medzi zobrazením pre účtovníka a konateľa
 • Exportovanie prijatých faktúr do Money S3

 

Opravy

 • generovanie platobných príkazov do sepaXML
 • Pri IBAN-e automaticky vyberie správnu banku (ak je to možné)
 • Možnosť označovania pri prechádzaní medzi stranami v zozname
 • Oprava načítavania z ORSR a ŽRSR
 • Oprava riadkovania v popise položky na faktúre
 • Oprava odkazu na overenie správnosti faktúry