Dobrý deň,

prednedávnom sme pre Vás pripravili novú verziu 0.9.5, v ktorej sme upravili a pridali hneď niekoľko nových funkcií. Asi ste si už všimli nové rozloženie hlavného menu po prihlásení ale máme toho pre Vás o niečo viac.

Nové menu

sme mierne reorganizovali aby bolo prehľadnejšie a ľahšie sa používalo. Všetky dokumenty sme rozdelili do dvoch hlavných kategórií. Sú to „vystavené“ a „prijaté“.
Ako názvy napovedajú, vo vystavených nájdete všetky dokumenty ktoré môže Vaša spoločnosť v Účto+ vystaviť. Partia sem vystavené faktúry, zálohové faktúry, dobropisy, cenové ponuky, dodacie listy, zápočty, príjmové pokladničné doklady, ale aj odsúhlasenie pohľadávok.

Medzi prijaté dokumenty môžete nahrávať Vaše prijaté faktúry, pokladničné doklady a iné prijaté dokumenty.

nové menu

 

Nový vzhľad pre vystavené faktúry

Ďalšou veľkou zmenou je pridanie nového designu vystavenej faktúry ktorý nájdete v nastaveniach pod témou 3.  V tomto designe sme pridali aj platbu pomocou QR kódu „Pay by square“, ktorá vašim odberateľom značne uľahčí úhradu vašich faktúr.
Tento vzhľad pre faktúry sme navrhovali najmä so zreteľom na vysokú prehľadnosť a ľahkú čitateľnosť.  Vzor si môžete pozrieť tu Faktúra vzor

 

Tagy pre prehľadnosť

Vo všetkých dokumentoch sme pridali možnosť pridať „tag“ kde si faktúru ľubovoľne označíte. Následne si môžete zobraziť všetky faktúry ktoré sú daným tagom  označené.

tak na vystavenej faktúre

 

Z Účto+ do Účto+

Pre uľahčenie práce všetkým našim užívateľom, sme pridali  možnosť „pridať do Účto+“, ktoré vystavenú faktúru v Účto+ Dodávateľa automaticky nahráva medzi prijaté faktúry v Účto+ Odberateľa.
Táto možnosť sa nachádza v e-mailovej notifikácii odoslanej z Účto+.

pridať faktúru

Pomocník pri vypisovaní

Pri nahrávaní prijatých faktúr sme pridali na všetky polia pomocníka, ktorý prečíta údaje na faktúre a pomáha pri vypisovaní potrebných údajov. Už nemusíte údaje prepisovať ručne.

QR kód na prijatej faktúre

Ak nahráte prijatú faktúru do Účto+, môžete ju ľahko uhradiť pomocou QR kódu, ktorý Vám vygeneruje systém a nemusíte prepisovať údaje na faktúre do internet bankingu.

QR kód pre úhradu