Novinky

 • Pokladňa
 • Prílohy pridávané výberom
 • Widget na dashboarde so sumárom Hotovosti z pokladne
 • Vytváranie Bankových účtov vo Financiách
 • Manuálne vytváranie Bankových záznamov
 • História prihlásení a aktívnych zariadení – rovnako aj možnosť odhlásiť sa vzdialene z iného zariadenia
 • Prepojenie na API
 • Notifikovanie o novom prihlásení sa do Účto+
 • Notifikácie o nových nahratých dokumentoch

 

Vylepšenia

 • Platobné príkazy
 • Kopírovanie kódu do Authentifikátoru
 • Zmena vytvárania Príjmového/Výdavkového dokladu
 • Automatické zobrazenie výberu hotovosti(SEPA XML) v pokladni(Hotovosť)
 • Párovanie platieb priamo zo zoznamu pohybov v pokladni
 • Zobrazenie predchádzajúceho obdobia na Widgete v Dashboarde
 • Hromadné označenie dokumentov za Spracované / Zamknuté

 

Opravy

 • Oprava chyby pri vytváraní spoločnosti
 • Odhlásenie sa z Chat Notification Emailov
 • Zobrazovanie Informácii o adresátovi zo SEPA XML pri platbe kartou