Novinky

  • Vyúčtovanie služobnej cesty
  • Zobrazenie vystavenej faktúry pri kliknutí na číslo faktúry v zozname

 

Vylepšenia

  • Zaraďovanie nahratých súborov
  • Práva užívateľov – možnosť vytvoriť read-only prístup
  • Zmena stĺpcov vo faktúrach pre zlepšenie prehľadnosti

 

Opravy

  • Nahrávanie prijatých faktúr
  • Oprava textov v emaile o novom sub-užívateľovi