Vďaka Účto+ si konečne môžete urobiť poriadok v prijatých faktúrach. Ak už ste malý živnostník, alebo firma so zamestnancami, iste sa Vám stane, že zabudnete uhradiť nejakú prijatú faktúru, prípadne ju zabudnete vytlačiť a odovzdať Vášmu účtovníkovi. Toto už viac nemusí byť problém. S Účto+ každú prijatú faktúru jednoducho zaevidujete a po uhradení k nej priradíte platbu.

Prehľadnosť bez námahy

Do Účto+ sa dajú faktúry nahrávať viacerými spôsobmi. Ak Vám príde faktúra elektronicky, emailom, stačí tento mail preposlať na adresu, ktorú Vám Účto+ pridelí. Druhou možnosťou ako faktúru pridať do Účto+ je možné nahrať ju pomocou Drag&Drop alebo ju môžete vybrať z Vášho Google Drive, One Drive alebo Dropbox. V Účto+ si môžete k faktúre vypísať údaje dodávateľa, sumu, variabilný symbol alebo dátum splatnosti. S vypisovaním detailov sa Vám snažíme pomôcť pomocou rozpoznávania textov ( OCR ).

Prehľad faktúr, ktorým sa blíži splatnosť

Po vypísaní údajov z faktúr nielen, že budete mať lepší prehľad ( možnosť vyhľadávať a párovať s bankovým výpisom ), ale bude Vám vygenerovaný QR kód na jednoduchú úhradu prijatej faktúry. Ak si želáte uhradiť viac faktúr naraz, môžete si vygenerovať platobný príkaz vo formáte .xml a tento preniesť do Vašej banky.

Faktúry uložené s údajom o variabilnom symbole Vám Účto+ automaticky spáruje s importovaným bankovým výpisom vo formáte SEPA XML.

Všetky faktúry môžete jednoducho stiahnuť vo formátoch v akých boli nahraté, alebo stiahnuť zoznamy vo formáte xlsx.

Zákazka, stredisko, činnosť pomocou Tagov

Ku každej faktúre môžete priradiť “tag”, ktorým si doklad môžete označiť a následne filtrovať, napríklad dokumenty s rovnakým “tagom”. Tag môže obsahovať aj zákazku, stredisko a činnosť avšak nemusí v prípade, že ich nepoužívate.

Spojenie s Vaším účtovníkom

Účto+ je zameraný na bezpapierové riešenie účtovníctva a najmä komunikáciu s účtovníkom. Ku každému dokladu si účtovník, po jeho zaúčtovaní, môže napísať číslo dokladu z účtovníctva a doklad môže aj po zaúčtovaní označiť za spracovaný alebo uzamknúť aby nemohlo dôjsť k jeho zmene. Ku všetkým faktúram si môžete otvoriť aj “chat” s účtovníkom (alebo kolegami). Komunikácia tak bude vždy prehľadná a nemusíte hľadať v mailoch.

Vždy budete mať všetky potrebné informácie prehľadné, jednoducho vyhľadatelné a evidenciu prijatých faktúr vždy pod kontrolou.