Pri tvorbe programu Účto+ sme sa zamerali najmä na rýchlosť, prehľadnosť a jednoduchosť ovládania. Toto zameranie je najlepšie vidieť práve na procese vystavovania cenových ponúk a faktúr.

Vystavovanie cenovej ponuky je jednoduchý proces, ktorý je prakticky totožný s vystavovaním akéhokoľvek iného dokumentu. Stačí vybrať odberateľa, napísať aké položky dávate do cenovej ponuky. Na jednotlivé položky alebo aj na celú ponuku môžete uplatniť aj zľavy. Ponuku následne môžete uložiť a priamo z Účto+ poslať odberateľovi prípadne stiahnuť ako PDF. Akonáhle odberateľ cenovú ponuku odsúhlasí, môžete na pár klikov, bez nutnosti prepisovania údajov vystaviť zálohovú faktúru, alebo priamo ostrú faktúru.

Zálohové faktúry

Zálohovú faktúru môžete vystaviť z cenovej ponuky, alebo ju vytvoriť ako novú faktúru rovnako ako cenovú ponuku. Pri zálohovej faktúre vyberáte navyše oproti cenovej ponuke iba formu očakávanej úhrady. Akonáhle dodávateľ zálohovú faktúru uhradí, môžete prejsť k vytvoreniu daňového dokladu k prijatej platbe, alebo vyhotoveniu ostrej faktúry.

Daňové doklady

Daňový doklad sa generuje po zaevidovaní úhrady veľmi jednoducho. Aplikácia Účto+ podnikateľa sama upozorní na uhradenú zálohovú faktúru ku ktorej nebol vystavený daňový doklad, alebo ostrá faktúra. Podnikateľ dokáže jednoducho na pár klikov vystaviť doklad k prijatej platbe bez potreby ručne vypisovať údaje.

Faktúry

Konečnú faktúru môže podnikateľ vystaviť na základe predchádzajúcich dokladov ako cenová ponuka, zálohová faktúra alebo vytvoriť úplne novú faktúru. Postup vytvorenia z predchádzajúcich dokladov je veľmi jednoduchý a zahŕňa iba pár klikov, v prípade, že existovala zálohová faktúra, ktorá bola uhradená vykoná sa aj opočet tejto faktúry, prípadne aj DPH ak existoval daňový doklad k prijatej platbe automaticky. Všetky doklady budú medzi sebou vzájomne poprepájané, aby ste mali dokonalý prehľad o súvisiacich dokumentoch.


Ak podnikateľ vytvára novú faktúru postup je úplne rovnaký ako pri ostatných dokumentoch ako cenová ponuka, či zálohová faktúra. Vyberiete odberateľa, spôsob platby a pridáte položky. Znovu je tu možnosť dvoch druhov zliav (na položku a na faktúru ako celok).

Zamerané na prehľadnosť

Všetky dokumenty sa nachádzajú v prehľadných zoznamoch a na všetky doklady je možné pridať aj “tag” ktorým si doklad môžete označiť a následne filtrovať, napríklad dokumenty s rovnakým “tagom”. Tag môže obsahovať aj zákazku, stredisko a činnosť avšak nemusí v prípade, že ich nepoužívate.

A to najlepšie na záver. Vystavovanie faktúr je pre všetkých úplne bezplatné a celý proces sa dá pohodlne urobiť aj cez mobilný telefón.