Účto+ je skvelý nástroj pre podnikateľov rôznych veľkostí. Či už ste začínajúci živnostník, alebo stredná firma, vždy potrebujete mať prehľad o tom čo sa vo vašej spoločnosti deje. S aplikáciou Účto+ tento prehľad rýchlo získate.

Rýchle a jednoduché vystavovanie dokumentov

Dokážete rýchlo a pohodlne vystavovať nielen cenové ponuky, zálohové faktúry, daňové doklady k prijatým platbám, ale aj príjmové pokladničné doklady, cestovné príkazy a vyúčtovania pracovných ciest. Do Účto+ viete ľahko nahrať všetky prijaté dokumenty ako prijatá faktúra, pokladničný doklad, splátkový kalendár a akýkoľvek iný prijatý dokument. Dokumenty môžete nahrávať buď priamo do Účto+, alebo ich preposielať do aplikácie emailom hneď ako vám prídu, aby ste na ne nezabudli.

Prijaté faktúry môžete ľahko uhrádzať priamo z programu Účto+, stačí si ku nahratej faktúre vyplniť ćíslo účtu, variabilný symbol a čiastku na úhradu. Následne Vám Účto+ vygeneruje QR kód na úhradu. Ak je faktúr, ktoré chcete uhradiť viac, môžete si vygenerovať platobný príkaz vo formáte xml, ktorý jednoducho naimportujete do Vašej banky.

Všetky informácie na jednom mieste

Vystavené aj prijaté dokumenty sa Vám zobrazujú v prehľadných tabuľkách. Pre každý doklad je možné zaznamenať si úhradu alebo či už ich Váš účtovník spracoval. O každom doklade môžete s kolegom, alebo Vašim účtovníkom prehľadne komunikovať. K tejto komunikácii sa môžete kedykoľvek vrátiť. Už žiadne vyhľadávanie v emailoch a hľadanie predchádzajúcich komunikácii. Vďaka Účto+ už nikdy nezabudnete odovzdať doklad účtovníkovi, alebo na jeho úhradu. Medzi dokladmi je možné ľahko vyhľadávať. Ak napríklad hľadáte splátkový kalendár, stačí napísať splátkový kalendár a hneď máte pred sebou hľadaný dokument.

Tagy

Na všetky dokumenty, ktoré sa v Účto+ nachádzajú je možné pridať aj “tag”, ktorým si doklad môžete označiť. Následne môžete filtrovať napríklad dokumenty s rovnakým “tagom”. Tag môže obsahovať aj zákazku, stredisko a činnosť avšak nemusí v prípade, že ich nepoužívate.

S Účto+ získate skvelý nástroj, ktorý Vám ušetrí čas aj peniaze.

 

Statusy

Pre zlepšenie prehľadu a zrýchlenie odovzdávania informácií sme pridali možnosť pridať ku každému dokumentu aj status, ktorý si môžete nastaviť podľa vašich potrieb. Status je viditeľný v každom zozname a preto veľmi rýchlo odovzdá informáciu, ktorú potrebujete.