Novinky

  • Správa vozového parku
  • Kniha jázd
  • Kniha tankovaní
  • Prijaté pokladničné bloky
  • Iné prijaté dokumenty

 

Vylepšenia

  • Zobrazenie faktúry po kliknutí na číslo faktúry
  • Exportovanie príloh k dokumentom spolu s faktúrami

 

Opravy

  • Výpočet DPH na daňovom doklade