Vylepšenia

  • Možnosť pridať skratky na obľúbené položky v menu na Dashboard

Opravy

  • Oprava vzhľadu faktúry
  • Oprava rekonštrukcie jázd pri použití všetkých klientov
  • Import bankových výpisov pri opakovaných platbách
  • Číslovanie záznamov v bankových výpisoch