Vo verzii 1.2.0 sme pre Vás pripravili množstvo nových funkcií a vylepšení.

Novinky

Rozšírené práva subužívateľov:

Jednotlivým užívateľom môžete priraďovať detailnejšie práva. Odteraz môžete dať svojim kolegom práva tak, aby nevideli celú sekciu, aby videli obsah, ale nemohli ho upravovať, alebo plné práva.

uživateľské práva

Účtovné spoločnosti:

Pre účtovné spoločnosti sme pripravili možnosť vytvoriť si vlastný profil s informáciami o spoločnosti. Takýto profil môže v prípade malých účtovníkov-živnostníkov nahradiť ich webovú stránku. Takýto profil je aktuálne bezplatný. Firmy používajúce Účto+ si môžu jednoducho priradiť účtovnú spoločnosť zo zoznamu registrovaných účtovných spoločností. Účtovná spoločnosť bude vrátane jej zamestnancov napárovaná na firmu klienta a môže začať ihneď pracovať. V prípade, že sa podnikateľ rozhodne zmeniť účtovnú spoločnosť, neprichádza o dáta a nová účtovná spoločnosť má prístup aj k starším dátam.

 

Úradná komunikácia:

Pre rýchlejšiu a prehľadnejšiu komunikáciu medzi účtovníkom a klientom sme pridali sekciu “úradná komunikácia” kde môžete nahrávať xml súbory tak ako odchádzajú na inštitúcie. Účto+ ich zobrazí a vygeneruje QR kód na úhradu. Čítame väčšinu xml pre finančnú správu, zdravotné poisťovne (VŠZP, Dôvera, Union) a sociálnu poisťovňu.

úradná komunikácia

Úlohy na dashboarde:

Stáva sa Vám, že zabúdate na niektoré úlohy? Pripravili sme pre Vás jednoduchý zápisník na úlohy, ktorý nájdete na svojom dashboarde.

úlohy

Archivácia zmlúv:

Pripravili sme pre Vás archív zmlúv. Do Účto+ si môžete nahrávať či už zmluvy vystavené Vašou spoločnosťou, ale aj všetky ostatné zmluvy. Zároveň sa na zmluvy dajú párovať aj platby, aby ste mali prehľad.

 

Pripravili sme pre Vás aj niekoľko vylepšení, ako napríklad:

  • Vylepšené API postavené na štandarde OpenAPI
  • Overovanie IČ DPH/VAT # pomocou VIES
  • Rýchly náhľad informácii priamo v zozname
  • Súčty vybraných položiek v päte tabulky
  • Vylepšené zobrazovanie nahratých súborov
  • Nový spôsob editácie dokumentov (side-by-side)
  • Prehľadnejšie nastavenia
  • a mnoho ďalšieho