Novinky

  • Možnosť vytvoriť zápočet pohľadávok
  • Možnosť vytvorenia odsúhlasenia pohľadávok

 

Vylepšenia

  • Pridanie firemného emailu pre odosielanie kópii faktúr
  • Možnosť zmeny farby témy faktúry
  • Označenie exportovaných položiek ako „Spracované“

 

Opravy

  • Dátum vzniku daňovej povinnosti na daňovom doklade
  • Dodacia adresa sa nedá uložiť
  • Zaokrúhlenie cien na dashboarde