Novinky

  • Možnosť náhľadu pre: Účtovná závierka podnikateľov v PÚ – malá a veľká účtovná jednotka (účinná od 31.12.2014)
  • Možnosť náhľadu pre: Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (účinná od 31.12.2014)
  • Náhľad a možnosť platby pre: Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2019 (platné od 1.1.2020)
  • Náhľad a možnosť platby pre: Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2019 (platné od 1.1.2020)
  • Náhľad a možnosť platby pre: Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2020)

 

Vylepšenia

  • Vylepšili sme pre Vás dashboard, skrášlili sme grafy a teraz si môžete prispôsobiť dashboard viac podľa seba.

 

Opravy

  • Nefungujúce obnovenie dokumentov z koša
  • Nahraté súbory sa v niektorých prípadok nezobrazovali v správnom zozname