Aplikáciu Účto+ sme vytvorili nielen pre podnikateľa ale aj pre jeho účtovníka. Stáva sa aj Vám, že Vám klient dodal iba polovicu dokladov a pri spracovaní bankového výpisu zistíte, že niektoré platby neviete priradiť k faktúram, alebo bločkom? Následne ich pracne vypisujete a posielate klientovy zoznam pohybov, ktoré neviete spárovať a klient Vám potom po jednom doklady posiela mailom? Toto už viac nemusí byť Váš problém.

Preneste si k nám aj klienta

Prejdite s klientom na Účto+ už dnes, uľahčite si prácu a dajte klientovi lepší prehľad o jeho podnikaní. V Účto+ sme pre účtovníka pripravili proststredie, vďaka ktorému, už nemusíte doklady vôbec tlačiť. Doklady vidíte v prehľadných zoznamoch, po rozkliknutí si môžete doklad zobraziť, označiť ako zaúčtovaný, a napísať k nemu číslo z účtovného systému ktorý používate na účtovanie. Doklad môžete aj uzamknúť a nebude sa dať odstrániť. Zo systému sa celko doklady neodstraňujú, iba presúvajú do koša. Vy si tak môžete byť istý, že to čo zaúčtujete už aj ostane v systéme.

Párovanie platieb v dokladmi

Ak v zistíte, že v bankovom výpise neviete spárovať platbu s dokladom, možete priamo k platbe napísať komentár, ktorý príde aj klientovi. Ten Vám može odpovedať, prípadne nahrať chýbajúci dokument. Odpadá tak neprehľadná komunikácia pre oboch a zároveň máte komunikáciu archivovanú priamo pri dokumente.

Keď máte doklady zaúčtované a spracujete výkaz DPH, tento môžete vo formáte xml nahrať do Účto+, kde ho vidí aj klient a automaticky mu vygeneruje aj platobný príkaz s QR kódom aby sa nepomýlil pri platbe. Odpadá tak práca pre Vás. Následne môžete vo formáte XML nahrať aj všetky prijaté faktúry a tie sa Vám podľa čísla vypárujú v Účto+ a doplnia sa chýbajúce údaje do Účto+. Ak by aj podnikateľ iba nahrával doklady a nenapísal by k ním nič, tieto údaje sa mu automaticky dopíšu podľa Vášho účtovníctva.

Skoncujte s krabicami papierov od klienta a tlačením dokumentov

Účto+ sa dá používať pre účtovníka aj jednostranne. Ak Vám klient dodáva doklady elektronicky, je to výborný nástroj na prehľadné spracovanie dokumentov ako aj ich archiváciu. Už nemusíte doklady tlačiť a znovu šetríte čas aj peniaze.