Nájdete tu novinky, ktoré sme pre Vás pripravili pre zjednodušenie Vášho podnikania a zjednodušenie práce. Komunikujte v Vašim účtovníkom jednoducho a efektívne. Zistite, aké možnosti Vám Účto+ ponúka.

Novinky vo verzii 0.9.6

Novinky Náhľad dokumentu Finančnej správy v "Iných dokumentoch" Globálne vyhľadávanie Párovanie platieb na "Iné dokumenty" (pre možnosť párovať na DPH alebo splátkový kalendár, atď.) Párovanie záznamu z banky na vyúčtovanie služobnej cesty Možnosť importu CSV z PayPal Nastavenie dvojfaktorového overenia pre spoločnosť (všetci sub-užívatelia musia používať dvojfaktorové overovanie pre prístup k údajom) Možnosť vytvoriť nastavenie pre exporty prijatých/vydaných dokumentov   Vylepšenia Možnosť kontroly pred vytvorením SepaXML Automatické ukladanie príloh do SepaXML Zaplatené/spracované na náhľade dokumentu Pre účtovníka možnosť zaznačiť číslo ID dokladu z účtovníctva pre neskoršie spracovanie Zmena rozhrania pri editácii položky Sprehľadnenie bankových výpisov Prepínanie medzi zobrazením pre účtovníka a konateľa Exportovanie prijatých faktúr do Money S3   Opravy generovanie platobných príkazov do sepaXML Pri IBAN-e automaticky vyberie správnu [...]

Od |2018-11-26T22:18:38+01:0016.09.2018|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 0.9.5

Dobrý deň, prednedávnom sme pre Vás pripravili novú verziu 0.9.5, v ktorej sme upravili a pridali hneď niekoľko nových funkcií. Asi ste si už všimli nové rozloženie hlavného menu po prihlásení ale máme toho pre Vás o niečo viac. Nové menu sme mierne reorganizovali aby bolo prehľadnejšie a ľahšie sa používalo. Všetky dokumenty sme rozdelili do dvoch hlavných kategórií. Sú to "vystavené" a "prijaté". Ako názvy napovedajú, vo vystavených nájdete všetky dokumenty ktoré môže Vaša spoločnosť v Účto+ vystaviť. Partia sem vystavené faktúry, zálohové faktúry, dobropisy, cenové ponuky, dodacie listy, zápočty, príjmové pokladničné doklady, ale aj odsúhlasenie pohľadávok. Medzi prijaté dokumenty môžete nahrávať Vaše prijaté faktúry, pokladničné doklady a iné prijaté dokumenty.   Nový vzhľad pre vystavené faktúry Ďalšou veľkou [...]

Od |2018-12-04T22:04:22+01:0023.08.2018|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 0.9.4

Novinky Rekonštrukcia jázd v Knihe jázd Zobrazenie zoznamu cestovných náhrad pri vytváraní vyúčtovania služobnej cesty Nahrávanie súborov pomocou Gdrive, Dropbox, Onedrive Nahrávanie ZIP súborov Nové nahrávanie príloh Párovanie platieb Vytváranie šablón pre vystavené faktúry/DD/ZF/...   Vylepšenia Vylepšenia pri vytváraní vyúčtovania služobnej cesty Zobrazenie IČO a DIČ Chat - zobrazenie detailu o dokumente Chat - sprehľadnenie zoznamu správ, zobrazenie všetkých správ Usporiadanie užívateľského menu Zobrazenie príloh a označovanie ako spracované   Opravy Oprava dátumu dodania na dodacom liste Chat - prepínanie medzi firmami Zmena meny na stránke pri prepnutí XML export to MoneyS3

Od |2018-11-26T22:19:31+01:0016.07.2018|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 0.9.3

Novinky Generovanie SEPA platobného príkazu z prijatých faktúr Editácia dokumentov Side-by-Side Prílohy k vyúčtovaniam Cookie Consent (GDPR)   Vylepšenia IBAN + banka pri prijatých faktúrach Zoznam pobočiek v adresári Pridané nové štáty Ultra mini zobrazenie tabuliek Prehľadávanie PDF-súborov pre jednoduchšiu úpravu Možnosť tlače priamo z náhľadu dokumentu   Opravy Zobrazenie pokladničných blokov Rátanie aktuálne prejdených kilometrov Úprava vozidla Úprava vyúčtovania služobnej cesty Oprava daňových dokladov Prepojenie zálohovej faktúry a daňového dokladu

Od |2018-11-26T22:19:18+01:0001.06.2018|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 0.9.1

Novinky Vyúčtovanie služobnej cesty Zobrazenie vystavenej faktúry pri kliknutí na číslo faktúry v zozname   Vylepšenia Zaraďovanie nahratých súborov Práva užívateľov - možnosť vytvoriť read-only prístup Zmena stĺpcov vo faktúrach pre zlepšenie prehľadnosti   Opravy Nahrávanie prijatých faktúr Oprava textov v emaile o novom sub-užívateľovi

Od |2018-11-26T22:18:58+01:0016.04.2018|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 0.9.0

Novinky Možnosť vytvoriť zápočet pohľadávok Možnosť vytvorenia odsúhlasenia pohľadávok   Vylepšenia Pridanie firemného emailu pre odosielanie kópii faktúr Možnosť zmeny farby témy faktúry Označenie exportovaných položiek ako "Spracované"   Opravy Dátum vzniku daňovej povinnosti na daňovom doklade Dodacia adresa sa nedá uložiť Zaokrúhlenie cien na dashboarde

Od |2018-11-26T22:18:53+01:0016.03.2018|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 0.8.0

Novinky Dlaždice s informáciami o faktúrach na hlavnej obrazovke Export do MoneyS3 Vytvorený nový vzhľad generovaných dokumentov Možnosť posielanie prijatých faktúr cez email Možnosť pridania dôveryhodných emailov v nastaveniach   Vylepšenia Vylepšené filtrovanie pre prijaté/vystavené faktúry Vylepšenie prechádzanie medzi faktúrami a adresárom

Od |2018-12-05T00:09:29+01:0016.02.2018|Účto+ Novinky|