Novinky

 • Možnosť nahrať eDane xml pre Daň z motorových vozidiel do iných dokumentov a vygenerovať platobný príkaz alebo zaplatiť
 • Pri nahrávaní PDF do prijatých faktúr sa snažíme čítať QR-Kód ak je na Faktúre pre lepšiu nápovedu údajov na faktúre.

 

Vylepšenia

 • Vylepšenia Knihy jázd a oprava problémov pri vytvárani jázd a rekonštrukcii jázd
 • Emaily s vystavenýcmi faktúrami sú odosielané, ako skupinový email namiesto jednotlivých samostatných emailov.
 • Vylepšená dokumentácia API + príprava na API v2.0 s možnosťou nahrávania aj ostatných dokumentov.

 

Opravy

 • UCTOPLUS-SK-6X – Pre spoločnosti s jedným vozidlom sa nedala pridať jazda
 • UCTOPLUS-SK-6S – Zoraďovanie faktúr podľa platieb
 • UCTOPLUS-SK-6C – Zasielanie Notifikačných emailov skončilo chybou
 • UCTOPLUS-SK-64 – Nefunkčné zoraďovanie v knihe tankovaní
 • UCTOPLUS-SK-70 – Nedostupné Google Maps pri rekonštrukcii jázd
 • Zlé zobrazenie nápovedy pri vytváraní Tag-u