About Andrej Sirotný

This author has not yet filled in any details.
So far Andrej Sirotný has created 11 blog entries.

Novinky vo verzii 1.3

Posledné mesiace sme sa v Účto+ sústredili na pridávanie množstva nových funkcií. Dnes spustili novú verziu 1.3 kde sme pridali dlho očakávanú funkciu TXT exportu pre Omegu. Rozšírenie podpory pre účtovné programy Od dnes je možné exportovať zálohové faktúry, daňové doklady k prijatým platbám aj vystavené faktúry pre 3 najrozšírenejšie účtovné programy používané na slovensku a to: Omega, Pohoda, Money S3. V prípade, že na Účto+ prechádzate a máte vystavené faktúry v jednom z týchto programov, je možné ich do Účto+ naimportovať exportom z účtovníctva. Pri Money S3 a Pohoda sú podporované XML súbory a pri Omega je to TXT formát. Rovnako môžete importovať aj celý adresár z účtovníctva. Tu však nekončíme a postupne pripravujeme podporu aj pre ďalšie účtovné [...]

Od |2020-05-09T20:52:36+02:0023.04.2020|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 1.2.0

Vo verzii 1.2.0 sme pre Vás pripravili množstvo nových funkcií a vylepšení. Novinky Rozšírené práva subužívateľov: Jednotlivým užívateľom môžete priraďovať detailnejšie práva. Odteraz môžete dať svojim kolegom práva tak, aby nevideli celú sekciu, aby videli obsah, ale nemohli ho upravovať, alebo plné práva. Účtovné spoločnosti: Pre účtovné spoločnosti sme pripravili možnosť vytvoriť si vlastný profil s informáciami o spoločnosti. Takýto profil môže v prípade malých účtovníkov-živnostníkov nahradiť ich webovú stránku. Takýto profil je aktuálne bezplatný. Firmy používajúce Účto+ si môžu jednoducho priradiť účtovnú spoločnosť zo zoznamu registrovaných účtovných spoločností. Účtovná spoločnosť bude vrátane jej zamestnancov napárovaná na firmu klienta a môže začať ihneď pracovať. V prípade, že sa podnikateľ rozhodne zmeniť účtovnú spoločnosť, neprichádza o dáta a nová účtovná spoločnosť [...]

Od |2020-01-02T09:06:38+01:0002.01.2020|Účto+ Novinky|

XML prenosy do účtovníctva

V účto+ chápeme, že najlepšie sa účtovníkovi účtuje v takom softvéri, na aký je zvyknutý. My to v účto+ plne rešpektujeme a preto sa nesnažíme Váš software nahradiť, ale iba Vašu prácu zefektívniť tak, aby ste nemuseli tráviť hodiny prepisovaním dokladov. Účto+ stále intenzívne vyvíjame a zlepšujeme tak, aby Vaša práca bola čo najefektívnejšia.   Čo sme pre Vás zatiaľ pripravili v komunikácii s účtovnými softvérmi?   Money S3: -export vystavených faktúr (vrátane daňových dokladov a zálohových faktúr) z účto+ do Money S3 vrátane prípadných odpočtov záloh, predkontácíí a čenení DPH -import vystavených faktúr (vrátane daňových dokladov a zálohových faktúr) z Money S3 do účto+ -import prijatých faktúr z Money S3 do účto+   Pohoda: -export vystavených faktúr (vrátane daňových [...]

Od |2019-12-23T11:59:18+01:0023.12.2019|Blog|

Online odovzdávanie dokumentov

Ste podnikateľ a starostlivosť o Vaše účtovníctvo Vám zaberá príliš veľa času? Každý mesiac musíte doklady chystať a nosiť k účtovníkovi? Doklady máte u účtovníka a ak niečo treba reklamovať, musíte absolvovať navyše cestu k účtovníkovi? Nemáte prehľad o tom čo je zaúčtované, kto Vám zabudol zaplatiť, alebo naopak, komu ste zabudli zaplatiť Vy? A čo tak odovzdávať doklady účtovníkovi elektronicky? S účto+ dokážete zefektívniť všetky úkony spojené s účtovníctvom.   Vystavujete faktúry ešte stále v Excely, Worde alebo platíte drahý software, ku ktorému nemáte prístup odvšadiaľ? V účto+ môžete faktúry vystavovať odkiaľkoľvek a máte k nim vždy prístup nielen Vy, ale aj Vaši kolegovia a Váš účtovník. Faktúru či cenovú ponuku máte vystavenú už za pár sekúnd a môžete [...]

Od |2019-12-22T23:05:50+01:0022.12.2019|Blog|

Elektronické faktúry

Čo znamená elektronická faktúra? Ide o takú faktúru, ktorá obsahuje údaje v zmysle § 74 a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte. Možno ju vydať len so súhlasom príjemcu tovaru/služby. Môže ísť o faktúry ako štruktúrované správy, napríklad vo formáte .xml, alebo iné typy elektronického formátu, ako napr. “PDF”. Legislatíva podmieňuje vyhotovenie elektronickej faktúry súhlasom príjemcu tovaru alebo služby. Faktúry, ktoré boli pôvodne v papierovej podobe a neskôr sa naskenovali a poslali e-mailom sa považujú za elektronické. Pokiaľ je ale faktúra vytvorená v elektronickom formáte, napr. prostredníctvom účtovného softvéru, a je odoslaná a prijatá v papierovej forme, takáto faktúra nie je považovaná za elektronickú faktúru. Faktúra sa považuje za vyhotovenú v okamihu, keď dodávateľ, alebo sám odberateľ sprístupní faktúru [...]

Od |2018-12-09T19:32:30+01:0026.11.2018|Blog|

Súhrnná faktúra

Platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, môže vystaviť súhrnnú faktúru za viac samostatných dodaní tovaru/služby alebo za viac platieb prijatých pred samotným dodaním tovaru/služby, pričom súhrnná faktúra môže pokrývať najviac obdobie jedného kalendárneho mesiaca a musí byť vyhotovená do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca. V prípade dohody o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny/plynu/vody/tepla, pokrýva obdobie a to najviac 12 mesiacov, a dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, obsahujú povinné údaje, platiteľ nemá povinnosť vyhotovovať faktúru za každý dodaný tovar/službu, ak miesto dodania je tuzemsko a príjemca má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku. V praxi považujeme zálohové faktúry za nástroj, ako si od odberateľa vyžiadať platbu ešte pred definitívnym dodaním tovaru/služby, pretože ak je záloha uhradená, či už v čiastočnej [...]

Od |2018-12-17T20:00:44+01:0026.11.2018|Blog|

Zjednodušená faktúra

Čo znamená zjednodušená faktúra? Ide o takú faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona o DPH, no i napriek tomu, pri splnení ostatných podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH je možné si z nej odpočítať daň. Ide napríkald o: doklad za tovar/službu v prípade, ak cena s daňou nepresahuje hodnotu 100 EUR (doklad nemusí obsahovať identifikačné údaje príjemcu tovaru/služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, jeho IČ DPH ak mu je pridelené, ani základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene) doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou (ďalej ako ,,ERP“) podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP v znení neskorších predpisov, ak cena tovaru [...]

Od |2018-12-07T10:15:49+01:0026.11.2018|Blog|

Náležitosti faktúry

Povinné náležitosti faktúry Čo je to faktúra? Pod slovom faktúra rozumieme taký doklad, ktorý je vystavený buď v papierovej alebo elektronickej podobe. Tento doklad vyjadruje vzťah medzi obchodnými partnermi a to napríklad pri predaji alebo nákupe tovaru či služby.  Za správnosť údajov vo faktúre či za včasnosť jej vystavenia nesie zodpovednosť dodávateľ uvedeného tovaru alebo služby. Samozrejme ak je faktúra chybne vystavená dodávateľskou stranou, odberateľ by mal druhú stranu na uvedené chyby upozorniť a faktúru reklamovať. Na tieto chyby väčšinou upozorní účtovník/čka, ktorá faktúru má povinnosť zaradiť do účtovníctva. Čo teda patrí medzi povinné náležitosti faktúry? Poradové číslo faktúry Číslovanie faktúr by malo byť chronologické Faktúry by mali ísť následne za sebou Faktúra s číslom 2 nemôže byť vystavená skôr, [...]

Od |2018-12-09T19:35:53+01:0026.11.2018|Blog|

Zálohová faktúra

Čo znamená zálohová faktúra? Pod zálohovou/preddavkovou alebo proforma faktúra rozumieme podklad úhrade, prostredníctvom ktorého dodávateľ požaduje od odberateľa platbu vopred. Zálohová faktúra sa vystavuje najmä ako informácia pre úhradu preddavku (platba pred samotným poskytnutím služby alebo dodaním tovaru). Dodávateľ si môže platbu vyžiadať v celkovej alebo čiastočnej výške. Na takejto faktúre sa uvádzajú základné údaje, číslo účtu a variabilný symbol. Zálohová faktúra je teda spôsob, ako sa vyhnúť neuhradeniu ostrej faktúry zo strany odberateľa. Preddavková faktúra je iba podkladom úhrade a nevstupuje teda do účtovníctva a ani do evidencie DPH. V prípade, ak úhrada nebude pripísaná na bankový účet, nič sa nedeje a fakturovanú sumu nie je potrebné zdaňovať. Naopak, ak zákazník preddavok uhradí, vystavuje sa ostrá faktúra. Medzi zásady preddavkovej faktúry môže [...]

Od |2018-12-06T21:55:55+01:0024.11.2018|Blog|

Na bezpečnosti nám záleží – Dvojstupňové overovanie

Je nám jasné aké dôležité a citlivé sú údaje, ktoré vkladáte do Účto+. Náš web preto beží cez https:// protokol aby sme zabezpečili šifrovanú komunikáciu medzi Vaším PC a našimi servermi. Tiež sme podnikli niekoľko opatrení v našej aplikácii aby k Vašim údajom nemal prístup nikto iný ako Vy (alebo osoby ktorým umožníte prístup). Nie vždy je táto ochrana dostatočná a "sociálni inžinieri" sú schopní dostať sa v Vášmu menu a heslu, ktoré používate napríklad aj podvrhnutím stránky alebo falošnými e-mailami (phishing). Preto sme sa rozhodli, že všetkým našim klientom ponúkneme aj možnosť dvojfázového overenia. Okrem klasického mena a hesla je pre prihlásenie sa do Účto+ potrebné vložiť aj kód z aplikácie "Google Authentifikator". Google Authentificator je multiplatformová aplikácia, ktorá [...]

Od |2018-12-08T10:01:35+01:0018.09.2018|Blog|