Novinky vo verzii 0.9.1

Novinky Vyúčtovanie služobnej cesty Zobrazenie vystavenej faktúry pri kliknutí na číslo faktúry v zozname   Vylepšenia Zaraďovanie nahratých súborov Práva užívateľov - možnosť vytvoriť read-only prístup Zmena stĺpcov vo faktúrach pre zlepšenie prehľadnosti   Opravy Nahrávanie prijatých faktúr Oprava textov v emaile o novom sub-užívateľovi

Od |2018-11-26T22:18:58+01:0016.04.2018|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 0.9.0

Novinky Možnosť vytvoriť zápočet pohľadávok Možnosť vytvorenia odsúhlasenia pohľadávok   Vylepšenia Pridanie firemného emailu pre odosielanie kópii faktúr Možnosť zmeny farby témy faktúry Označenie exportovaných položiek ako "Spracované"   Opravy Dátum vzniku daňovej povinnosti na daňovom doklade Dodacia adresa sa nedá uložiť Zaokrúhlenie cien na dashboarde

Od |2018-11-26T22:18:53+01:0016.03.2018|Účto+ Novinky|

Novinky vo verzii 0.8.0

Novinky Dlaždice s informáciami o faktúrach na hlavnej obrazovke Export do MoneyS3 Vytvorený nový vzhľad generovaných dokumentov Možnosť posielanie prijatých faktúr cez email Možnosť pridania dôveryhodných emailov v nastaveniach   Vylepšenia Vylepšené filtrovanie pre prijaté/vystavené faktúry Vylepšenie prechádzanie medzi faktúrami a adresárom

Od |2018-12-05T00:09:29+01:0016.02.2018|Účto+ Novinky|